And shepherds we shall be

“Agus beimid inár n-aoirí, ar do shonsa, a Thiarna, ar do shonsa, tá cumhacht tagtha anuas ó do lámh, ionas go gcomhlíonadh ár gcosa do thoil go tapaidh. Sruthóimid ar aghaidh mar abhainn chugat, Agus plódaithe le hanamacha a bheidh sí go deo.”

and shepherds we shall be

(“And shepherds we shall be, for thee my Lord, for thee. Power hath descended forth from thy hand, so our feet may swiftly carry out thy command. And we shall flow a river forth to thee, and teeming with souls shall it ever be.” -Old Gaelic Hymn)

  • http://facebook.com/profile.php?id=1476818229 Brian Whalen

    excellent chat on this last night sir.